Privacy reglement

Vastgesteld in het Teamoverleg van Scouting Nieuwkoop.

Inleiding

Scouting Nieuwkoop heeft een eigen website. De website is voor iedereen die internet heeft toegankelijk. Dit betekent dat Scouting Nieuwkoop te maken heeft met de bescherming van de persoonsgegevens en privacy van zijn leden, kaderleden en andere vrijwilligers die binnen Scouting Nieuwkoop actief zijn.

Doel

Bescherming van privacygegevens van de leden en medewerkers van Scouting Nieuwkoop.

Bereik

De privacyrichtlijnen omvatten alle digitale uitingen van Scouting Nieuwkoop. Het gaat onder andere om publicaties op of in:

–       De eigen website: www.scoutingnieuwkoop.nl,

–       De facebookpagina Scouting Nieuwkoop,

Scouting Nieuwkoop heeft voor het publiceren van gegevens richtlijnen opgesteld die voor alle leden en vrijwilligers voor Scouting Nieuwkoop gelden.

Privacy richtlijnen

Algemeen:

  • Scouting Nieuwkoop zorgt er voor dat er geen koppeling is te maken tussen namen en foto’s. Dit betekent dat er geen foto’s geplaatst worden waarop in de bijgaande tekst de namen van de leden te herleiden zijn.
  • Wanneer iemand het niet eens is met de op website gepubliceerde gegevens kan dit gemeld worden bij de webmaster en redactie van de nieuwsbrief.
  • De webmaster en redactie zijn te bereiken via: webmaster@scoutingnieuwkoop.nl

Jeugdleden:

  • In teksten worden volledige namen van jeugdleden vermeden.
  • Op het aanmeldingsformulier van Scouting Nieuwkoop kan door de ouders vermeld worden of zij bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van hun kind.
  • De staf is verantwoordelijk voor de juiste aanlevering/plaatsing van stukjes en voor het controleren of ouders bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van hun kind.

Kaderleden:

  • De kaderleden geven zelf aan welk telefoonnummer op de website geplaatst mag worden.
  • Indien een kaderlid geen privé telefoonnummer op de website geplaatst wil hebben, zal het telefoonnummer van het clubhuis van Scouting Nieuwkoop achter de naam van het kaderlid geplaatst worden met daarbij een tekst waarin vermeld staat op welke tijden men op dit telefoonnummer bereikbaar is.