Groepsraad

De groepsraad komt 7 keer per jaar bij elkaar.

De groepsraad bestaat uit het verenigingsbestuur en van elke groep 1 of 2 vertegenwoordigers.

Samen nemen zij beslissingen over alle zaken die onze vereniging aangaat.