Geschiedenis

Aan het einde van de tweede wereldoorlog- begin 1946 kreeg de koster van de R.K. Kerk, dhr. Cor Boekhorst van de pastoor de opdracht om voor de katholieke jongens van rond de 12 tot 15 jaar een club op te richten, om hun vrije tijd op een zo goed mogelijke manier in te vullen. Daar Cor voor de oorlog al wat ervaring had met het toen aanwezige padvinders gebeuren “De Kruisvaart” genaamd, was de keuze niet zo moeilijk. De verkennersgroep St. Aloysius was geboren. Hij ging met een aantal jongens wekelijks naar een groepsbijeenkomst. Deze stond in het teken van de padvinderij naar ideeën van Lord Baden Powell, de oprichter van de padvinderij, de latere scouting. Al snel bleek dat ook de jongens van ongeveer 7 – 11 jaar wel wat in deze bijeenkomsten zagen, de welpenhorde was een feit.

Ook de meisjes voelden wel wat voor het padvinders (scouting) gebeuren, de St. Theresia groep werd opgericht, met het eerst de gidsengroep en een paar jaar later de kabouters.

Cor wist met het kader wat hij om zich heen wist te verzamelen heel veel materiaal bij elkaar te brengen. Dit ging vaak d.m.v. gesprekjes bij de plaatselijk de middenstand en agrarische bedrijven. Vooral rondom het jaarlijks hoogtepunt van een scoutinggroep, het zomerkamp, ging hem dit heel goed af, vele kilo’s aardappelen en kaas heeft Cor los gepraat. Ook het vele kampmateriaal is op diezelfde manier bij elkaar gebracht.

Een andere bijzondere gebeurtenis was het uitgeven van een eigen kampkrant. In 1959 verscheen de eerste uitgave. Een leesbaar, leuk en informatief krantje, met de gebeurtenissen die zich dagelijks op het kamp afspeelden.

Vele jaren draaiden de vier groepen hun wekelijkse programma, met jaarlijks een toneelouderavond en natuurlijk het zomerkamp.

In 1973 was er voor de eerste keer het zomerkamp zonder Cor Boekhorst, zijn gezondheid begon hem in de steek te laten. Maar hij had er wel voor gezorgd dat de jeugd goed bezig gehouden werd door een groot team van zeer enthousiaste mensen. Landelijk waren inmiddels in 1976 de R.K. tak en de Prot. Chr. tak samen gegaan tot een grote club, Scouting Nederland, zo ook dus in Nieuwkoop, waar formeel St. Scouting Nieuwkoop is opgericht. Ook de geloofsafkomst van de kinderen was niet meer van belang, iedereen kon lid worden. Wel vonden alle groepsbijeenkomsten nog plaats in en rondom het parochiehuis.

In 1986 kwam de voormalige Chr. Mavoschool “De Schakel” vrij en door bemiddeling van de gemeente kregen wij dit gebouw tot onze beschikking. Veel opknap en knutselwerk met alle leiding en de vele vrijwilligers, en er ontstond een prachtig clubgebouw. Halverwege de jaren ’90 nam het aantal leden enorm toe, de Bevergroep ontstond en ook in 1999 kwam er een gemengde groep voor de 7 – 11 jarigen, de Esta’s. welke na 12 jaar helaas door een terugloop in ledenaantal weer moest stoppen.

Aan de vooravond van het 50-jarig bestaan, het was december 1995 kregen wij het minder prettige bericht: Wij moesten er rekening mee gaan houden dat wij ons clubgebouw moesten gaan verlaten. IJverig werd er met behulp van de gemeente gezocht naar een oplossing. Die kwam er niet en de plannen verdwenen voorlopig in allerlei laden en kasten. Wel werd er door ons veel gespaard, omdat wij er toch wel rekening mee bleven houden, te moeten verhuizen.

In 2000 kwamen alle plannen weer boven tafel, de gemeente wilde op de locatie van het clubgebouw, woonappartementen bouwen. Na vele vergaderingen en maanden later, lagen de plannen voor het huidige gebouw klaar en kon gestart worden met de bouw. Mede door de hulp van de gemeente, landelijke, regionale, maar vooral plaatselijke bijdragen is in een paar maanden tijd het gebouw “De Shelter” uit de grond gestampt. In september 2002 is het officieel in gebruik genomen. Een schitterend gebouw, met heel veel mogelijkheden, waarvan ook anderen gebruik van mogen maken. Dit gebeurt momenteel al regelmatig. Scouting Nieuwkoop, een niet weg te denken club in Nieuwkoop, waar heel veel kinderen, maar ook begeleiding heel veel plezier beleven.